Contact:

Boterdiep WZ 2C 9785 AJ Zuidwolde 050 3010511 Mail ons!

Renovatie Hattem

Veel korporaties zitten met woningen met een slooplabel maar nieuwbouw is niet haalbaar. Korporaties zijn door het Rijk klem gezet in vernieuwingsprogramma's en zijn nu op zoek of het renoveren van deze verouderde voorraad opnieuw overwogen moet worden.

Woningstichting Triada heeft daar ook mee te maken. Een eerder sloopbesluit van 68 naoorlogse woningen is heroverwogen. Samen met de actieve bewonerscommissie is een programma van eisen voor renovatie binnen een budget van € 70.000 vastgesteld.

De bewonerscommissie werd in de gelegenheid gesteld om voor de renovatie bureaus te selecteren om renovatie plannen uit te werken.

Het project is gestart met een haalbaarheidsonderzoek in opdracht van de bewonerscommissie.  

Dat is gelukt en Triada heeft opdracht gegeven om de plannen in haar opdracht verder uit te werken. 

De eerste 8 proefwoningen voor het vernieuwen en energiezuinig maken van naoorlogse woningen zijn in inmiddels in uitvoering. De woningen zijn volledig vernieuwd. De casco's zijn rondom ingepakt waardoor energielabel A gerealiseerd wordt. 

Eind 2014 zal de proef geevalueerd worden. Afhankelijk van de uitslag zal Triada besluiten om de volgende fase aan te besteden.

lees meer

Lichtgewicht cradle to cradle

een ontwerp studie naar het gebruik van kartonnen kolommen versterkt met biopolymeren

het paviljoentje is licht in gewicht en kan met luchtdruk verplaatst worden

het paviljoentje kan drijven en aan oevers staan.

lees meer

Boothuis rdm

In opdracht van Arcadis is een ontwerp van kunstenaarscollectief Observatorium door ons buro uitgewerkt. Het gaat om een kleine veerterminal in de vorm van een droogdok. De terminal is bedoeld voor het vervoer van personen van de stad naar het RDM gebied.

Voor het dokgebouw is het volgende programma vastgesteld:

 Kleine veerterminal Waterbus regulier personenvervoer

Aanlegplaats voor watertaxi, rondvaartboten, passanten

Onderscheidend gebouw

Showroom van onderwijs

Ontmoetingsplek voor bedrijven en jonge mensen

Horeca

Tentoonstelling gericht op transformatie stadshavensgebied Woonbron en Stadshavens

Presentatiescherm in hal, maquete ruimte, info punt planontwikkeling

Concerten, seminars, conferenties

Multifunctionele ruimte voor meetings, presentaties en dynamische expositieruimte

Groeimodel voor grotere vervoersstromen en grotere activiteiten

Centrale functie in stadshavensgebied,

Verkeersknooppunt Heijplaat voor RDM expo circuit

Thematische speeltuin water en haven

hotspot / internetcafe

terras aan het water

horeca, cafe- restaurant en Jamie Oliver snackbar

 

Capaciteit:

Vele honderden bezoekers per dag

2e verdieping 60m² bereikbaar met lift en uitzicht op water

Zaalverhuur 150 personen

lees meer

Eerpel

Een gemeenschappelijke fascinatie voor 100% duurzame en natuurlijke bouwmaterialen heeft geleid tot het Groningse EerPel. Dit samenwerkingsverband bestaat uit aardappelzetmeel en biopolymeren producent Dynaplak en twee architectenbureaus; Ontwerpburo De Maten en AV Architectuur BNA.


Dynaplak onderzoekt en produceert op basis van aardappelzetmeel diverse producten variërend van lijm, verf, gietvloeren en vervangers voor kunststoffen op oliebasis, de zogenaamde biopolymeren.De mogelijkheden zijn eindeloos. Tijdens de continue zoektocht

naar nieuwe toepassingen met deze natuurlijke grondstof blijkt biopolymeer door zijn fysische en thermische eigenschappen uitermate geschikt als bouwmateriaal.


Deze ontwikkeling sluit naadloos aan bij de zoektocht van Ontwerpburo De Maten en AV Architectuur BNA naar nieuwe bouwmaterialen met een minimale milieubelasting. Gestuurd door de sterk toenemende vraag naar duurzame bouwmaterialen.

lees meer

Open lab Ebbinge

Het gebouw is onderdeel van het 'Open Lab Ebbinge' op het CiBoGa- terrein in Groningen. Dit is een tijdelijke en experimentele terrein gericht op de creatieve economie. Het experimentele karakter van het Open Lab biedt de mogelijkheid om ook het gebouw als laboratorium te gebruiken.Tijdens de looptijd van dit project, naar verwachting ruim vijf jaar, worden innovaties en nieuwe producten op het gebouw uitgetest.

Er wordt gestart met basis gevelpanelen van EerPel biopolymeren die binnen vijf jaar gefaseerd worden aangebracht en vervangen door bijvoorbeeld warmte en energie opwekkende panelen. Ook worden de gebruikers, kunstenaars vanuit  Art Indeed en NP3 uitgenodigd hun bijdrage te leveren aan de uitstraling van het gebouw. O.a. kunnen de gevels bedrukt worden met eigen afbeeldingen, teksten, of worden voorzien van verlichting en projecties. Hierdoor krijgt de gevel de functie van een persoonlijke etalage van de gebruikers. Om deze transformaties mogelijk te maken wordt gewerkt met een demontabele constructie. Hierdoor kan het gebouw ook na vijf jaar ergens anders worden opgebouwd.

lees meer

Stiltecentrum

In de Blauwe Stad hebben Buro de Maten en Avarchitectuur samengewerkt aan twee modellen voor een stiltecentrum voor de natuurbegraafplaats van de vof Reiderwolde.


lees meer