Contact:

Boterdiep WZ 2C 9785 AJ Zuidwolde 050 3010511 Mail ons!

Renovatie Hattem

Veel korporaties zitten met woningen met een slooplabel maar nieuwbouw is niet haalbaar. Korporaties zijn door het Rijk klem gezet in vernieuwingsprogramma's en zijn nu op zoek of het renoveren van deze verouderde voorraad opnieuw overwogen moet worden.

Woningstichting Triada heeft daar ook mee te maken. Een eerder sloopbesluit van 68 naoorlogse woningen is heroverwogen. Samen met de actieve bewonerscommissie is een programma van eisen voor renovatie binnen een budget van € 70.000 vastgesteld.

De bewonerscommissie werd in de gelegenheid gesteld om voor de renovatie bureaus te selecteren om renovatie plannen uit te werken.

Het project is gestart met een haalbaarheidsonderzoek in opdracht van de bewonerscommissie.  

Dat is gelukt en Triada heeft opdracht gegeven om de plannen in haar opdracht verder uit te werken. 

De eerste 8 proefwoningen voor het vernieuwen en energiezuinig maken van naoorlogse woningen zijn in inmiddels in uitvoering. De woningen zijn volledig vernieuwd. De casco's zijn rondom ingepakt waardoor energielabel A gerealiseerd wordt. 

Eind 2014 zal de proef geevalueerd worden. Afhankelijk van de uitslag zal Triada besluiten om de volgende fase aan te besteden.