Contact:

Boterdiep WZ 2C 9785 AJ Zuidwolde 050 3010511 Mail ons!

Begeleiding kunstopdrachten openbare ruimte

Monica Boekholt begeleidt kunstopdrachten in de openbare ruimte. Vanaf 2001 voor de provincie Drenthe. Vanaf 2007 in parttime dienstverband bij het CBK Drenthe. Het betreft de ondersteuning van gemeenten en provincie bij de realisatie van autonome kunstwerken of het integraal ontwerp van kunst en architectuur, omgeving, landschap en infrastructuur. Locatiekeuze, opdrachtformulering, voordracht van kunstenaars of vormgevers, begeleiding van de schetsopdrachten tot het definitief ontwerp vormen daar onderdeel van. Zie ook de voorbeelden van een aantal projecten waarin is gewerkt met de volgende kunstenaars en vormgevers: Arthouses Drenthe, kunstenaars :Teun Hocks, Ira Koers, Krijn de Koning, Himom/BureauVier, William Speakman, Corrie van de Vendel, René Vorstermans, Merijn Bolink Wijster, brink, kunstenaar Gert Sennema 2e Exloermond, brandweerkazerne/milieucentrum, kunstenaar Lino Hellings Hoogeveen, kunstproject ‘echo‘, kunstenaars Martin Riebeek /Inge van het Klooster Hoogeveen, ‘de velden van nevel’, kunstenaar Ruud van de Wint Gemeentehuis Westerveld, kunstenaar Merijn Bolink Provincie Drenthe, herstructurering N381, kunstenaar Richard Deacon Brandweerkazerne Borger-Odoorn, kunstenaar John Körmeling, Frank Havermans Gemeentehuis Meppel, kunstenaars Nicolas Dings, Mathilde Kuiper Waterschap Velt en Vecht, kunstenaars Jan Menses, Gjalt Blaauw Brede school Zuiderbreedte Hoogeveen, vormgevers Tejo Remy, René Veenhuizen Gemeentehuis Coevorden, kunstenaar Eelco Brand Het Kasteel Coevorden, kunstenaar Tony Cragg Het Kruis, Hoogeveen, kunstenaar Marry Overtoom Wijkcentrum Krakeel Hoogeveen, kunstenaar Henk Visch Provincie Drenthe, Wegen & Kanalen, kunstenaars Alphons ter Avest, Martin Borchert, Piet Dieleman, Steef Roothaan, Karel Lanters, Hans van Bentem Regiovisie Groningen-Assen, kunstenaar Christoph Fink, schrijver Marcel Möring, componist Harry de Wit Provincie Drenthe, herstructurering N34,magazine N 34, fotografen : Frank Koolen, Albert Raven, Tryntsje Nauta kunstenaars : Ronald van der Meijs, Heather en Ivan Morison,Maze de Boer, Gabriel Lester en Ineke Hans Wijkpark Ossehaar Coevorden, kunstenaar Paul de Kort Mensinghe , Roden, herdenkingswerk Vasalis, kunstenaar Erick de Lyon Rendo Meppel, kunstenaar Jaap de Jonge

lees meer

Beeldplan Gorinchem

Het vestingsstadje Gorinchem ligt nog steeds als een eiland in het water. Slechts vier toegangen over land maken de stad bereikbaar. Waterwegen bepalen de andere toegangswegen ; het Kanaal van Steenenhoek, het Merwedekanaal, de Linge en de Merwede. Het omringende water en de opgeworpen wallen zijn essentiële beeldbepalende elementen. De wallen vormen zowel de waterverdediging als de verdediging tegen een inmiddels imaginaire vijand. Wellicht vormen de wallen nu, door haar te restaureren, een verdedigingswerk tegen de verdere verstedelijking van dit water-en groengebied. Door de aanleg van de Merwedesluis en het Merwedekanaal is bastion 3 in het verleden afgegraven, verder is veel van de historische situatie nog intact, zoals zichtbaar op de kaart van 1776. ‘Kunst in het kanjerproject’ wil een visie geven op het totale wallengebied van Gorinchem. De sferen, deze uitzichten, de openheid of beslotenheid, de stilte of het geluid zijn zeer uiteenlopend op de verschillende onderdelen van de wallen. Het plan gaat in op die verschillende kenmerken en de verschillende ‘ lagen’ die de wallen hebben. Lagen die gekoppeld zijn aan historische verhalen en functies. Lagen die gekoppeld zijn aan de huidige betekenis in relatie tot de stad en het omringende landschap. Kunstprojecten binnen het ‘kanjerproject’, de restauratie van de vesting, kunnen refereren aan het verleden van deze wallen, vragen stellen over het heden, of eigen betekenissen aan de kijker meegeven. Beeldende kunst kan mede de visuele kwaliteit en de belevingskwaliteit van de wallen versterken.‘Iedere stad heeft haar eigen cultuur, waarin gemeenschappelijke herinneringen, rituelen en symbolen een verhaal vertellen over het heden en verleden van haar inwoners en bezoekers (citaat uit ‘ handreiking beeldende kunst in de openbare ruimte’). Zie verder het boekje ‘kunst in het kanjerproject Gorkum’

lees meer

Landschap en kunst

In de afgelopen jaren heeft Buro de Maten bijgedragen aan de begeleiding van kunstprojecten in het landschap. In opdracht van CBK Drenthe en K&C heeft Monica Boekholt als een van de curatoren voor Into Nature 2016 een 10-tal kunstprojecten ontwikkeld en begeleid langs de Drentsche Aa en de landgoederen van Eelde en Paterswolde. Deze projecten hadden als thema de transitie van cultuurhistorische landschappen naar de huidige verblijfslandschappen en het  duurzame landschap. Hoe kunst een bijdrage zou kunnen leveren aan het duurzame energielandschap was het onderwerp van de  expertmeeting ‘Landschap, Kunst en Energie’ in de Rijksluchtvaarschool Eelde in september 2016. Deze projecten worden beschreven in de rubriek openbare ruimte en kunst.

lees meer

Open lab Ebbinge

Het gebouw is onderdeel van het 'Open Lab Ebbinge' op het CiBoGa terrein in Groningen. Dit is een tijdelijke en experimentele terrein gericht op de creatieve economie. Het experimentele karakter van het Open Lab biedt de mogelijkheid om ook het gebouw als laboratorium te gebruiken.

lees meer

Bouwen met Eerpel(s)

Een gemeenschappelijke fascinatie voor 100% duurzame en natuurlijke bouwmaterialen heeft geleid tot het Groningse EerPel. Dit samenwerkingsverband bestaat uit aardappelzetmeel en biopolymeren producent Dynaplak en twee architectenbureaus; Ontwerpburo De Maten en AV Architectuur BNA.

lees meer