Contact:

Boterdiep WZ 2C 9785 AJ Zuidwolde 050 3010511 Mail ons!

Beeldplan Gorinchem

Het vestingsstadje Gorinchem ligt nog steeds als een eiland in het water. Slechts vier toegangen over land maken de stad bereikbaar. Waterwegen bepalen de andere toegangswegen ; het Kanaal van Steenenhoek, het Merwedekanaal, de Linge en de Merwede. Het omringende water en de opgeworpen wallen zijn essentiële beeldbepalende elementen. De wallen vormen zowel de waterverdediging als de verdediging tegen een inmiddels imaginaire vijand. Wellicht vormen de wallen nu, door haar te restaureren, een verdedigingswerk tegen de verdere verstedelijking van dit water-en groengebied. Door de aanleg van de Merwedesluis en het Merwedekanaal is bastion 3 in het verleden afgegraven, verder is veel van de historische situatie nog intact, zoals zichtbaar op de kaart van 1776. ‘Kunst in het kanjerproject’ wil een visie geven op het totale wallengebied van Gorinchem. De sferen, deze uitzichten, de openheid of beslotenheid, de stilte of het geluid zijn zeer uiteenlopend op de verschillende onderdelen van de wallen. Het plan gaat in op die verschillende kenmerken en de verschillende ‘ lagen’ die de wallen hebben. Lagen die gekoppeld zijn aan historische verhalen en functies. Lagen die gekoppeld zijn aan de huidige betekenis in relatie tot de stad en het omringende landschap. Kunstprojecten binnen het ‘kanjerproject’, de restauratie van de vesting, kunnen refereren aan het verleden van deze wallen, vragen stellen over het heden, of eigen betekenissen aan de kijker meegeven. Beeldende kunst kan mede de visuele kwaliteit en de belevingskwaliteit van de wallen versterken.‘Iedere stad heeft haar eigen cultuur, waarin gemeenschappelijke herinneringen, rituelen en symbolen een verhaal vertellen over het heden en verleden van haar inwoners en bezoekers (citaat uit ‘ handreiking beeldende kunst in de openbare ruimte’). Zie verder het boekje ‘kunst in het kanjerproject Gorkum’