Contact:

Boterdiep WZ 2C 9785 AJ Zuidwolde 050 3010511 Mail ons!

Ossenmarkt-Guyotplein Groningen

In het kader van de studie naar de historische route Boteringestraat in Groningen, is een ontwerp voor het Guyotplein en de Ossenmarkt gemaakt. Daarin is gepleit voor opwaardering van deze stedelijke pleinen door herinrichting van bestrating, straatmeubilair, verlichting, groen en toevoeging van objecten met nieuwe functies. Het monument op het Guyotplein is ‘stilte-monument’ geworden door toevoeging van glazen kolommen waarin veren dwarrelen. Het hoogteverschil op de pleinen wordt zichtbaar door stromend water.

Op de Ossenmarkt is een ‘geluidsmonument’ geplaatst als drager voor geluid en beeld. 

Aan de kade van de Spilsluizen worden twee glazen  containers op een kraanconstructie als horecafunctie gebouwd.