Contact:

Boterdiep WZ 2C 9785 AJ Zuidwolde 050 3010511 Mail ons!

'Mirage' Stadskanaal

De gemeente Stadskanaal gaf opdracht voor een kunstproject bij de nieuw te bouwen Praktijkschool Catamaran. Het pleinontwerp ‘Mirage’ is bedoeld om de verblijfsmogelijkheden van de leerlingen te vergroten en te verbijzonderen.

Het plein kan gezien worden als verlengstuk van de verblijfsruimten in de school, het is de plek waar leerlingen buiten met elkaar kunnen communiceren: ontmoeten, stoeien, hangen  en kletsen.

Het ontwerp verdeelt het plein visueel door middel van een grid dat aansluit op het gebouw en de hoofdentree. Het grid bestaat uit lijnen van zwarte betontegels van 30 x 30 cm die in een ritme vanaf de toegang naar de zijkanten van het plein bewegen.

Binnen het grid zijn zowel een open als een besloten plek ontworpen.

Op het plein staan rond de entree vijf ranke bloesembomen, die een rode bladkleur hebben en een rosewitte bloesem (japanse kers, prunus cerasifera). Deze bomen geven dit deel van het plein een gevoel van beschutting en afwisseling in hoogte en vorm. De besloten plek bestaat uit een reeks  objecten die als een stilleven zijn gegroepeerd  op het plein. De objecten staan in een vak binnen het grid en kunnen gebruikt  worden om naar te kijken, op te zitten en te leunen. Ze wekken ook de suggestie van een ‘decor’ dat door de fotobeelden associaties oproept met een huiskamer of een werksituatie. Ze zijn betegeld met dikke keramische tegels van 30 x 30 centimeter, gekleurd in rustige lichte monochrome groentinten. Op de objecten zijn gezeefdrukte fotomontages aangebracht. Het zijn fotomontages gebaseerd op de stages en beroepsplekken van de leerlingen en ex-leerlingen. Deze verwijzen bijvoorbeeld naar de verzorgingsberoepen, de horeca, winkelbedrijven, groenvoorzieningen, bouw of productiebedrijven.

Het kunstproject ‘Mirage’ is ontwikkeld en uitgevoerd i.s.m. de vormgevers Krijn Christiaansen en Cathelijne Montens.