Contact:

Boterdiep WZ 2C 9785 AJ Zuidwolde 050 3010511 Mail ons!

kunst en het landschap

Buro de Maten maakt voorstellen en voert kunstprojecten uit waarmee ingrepen in het landschap of de stedelijke omgeving worden gedaan. Voorbeelden daarvan zijn :

 

‘falling clouds’ (N.O.polder, 1987)

Schetsopdracht voor de nieuwe polders.

Met dit project wordt ingespeeld op de kenmerken van de nieuwe polders: grote hemels, wolkenvelden, vaste ritmes van bomen kavels, vaarten en wegen. Het voorstel bestaat uit het doorbreken van bomenritmes door deze kunstmatig in schuine kokers te plaatsen in een hoek van 45 graden. In de taluds van de vaart worden spiegelplaten in eenzelfde hoek bevestigd waardoor de toeschouwer de wolkenhemel  in een ander perspectief kan ervaren.

 

‘land-snede-lint’ ( Beerta 1987)

Twee lange dijklichamen vormen een vizier op het open landschap van Oost-Groningen.

De hellingen verlopen van 3,5 meter hoogte tot op het maaiveld.  Palen begeleiden in een vast ritme de dijken. Aan de buitenkant zijn de dijklichamen verhard. Aan de binnenkant en op de dijk wordt jaarlijks koolzaad ingezaaid. Een ode aan het Groninger Landschap.

(afgebroken in 2008)

 

‘stad-snede-lint’ ( installatie, Groningen 1989)

In 1993 organiseerde het CBK Groningen de beeldende kunst tentoonstelling ‘ Stadsparadijs’ in het Noorderplantsoen Groningen. Thema was ‘natuur versus cultuur’. Het Noorderplantsoen is bij uitstek een cultuurpark in Engelse landschapsstijl. Als deelnemer aan dit project is een denkbeeldige lijn vanuit het PKW-pakhuis aan de Noorderhaven in Groningen getrokken door het park. Het PKW-pakhuis was altijd een belangrijk gebouw bij de verhandeling van landbouwgewassen zoals koolzaad, anijszaad etc.   

Daar waar deze denkbeeldige lijn een open plek kruist in het park is de lijn ingeplant met zg. ‘afrikaantjes’ perkplanten die associaties oproepen met gekunstelde tuinen.

Halverwege de lijn staan een tafel en stoel. Men kan aan deze tafel, zittend tussen het cultuurgroen, op een knop drukken en een band met gedichten beluisteren die de schoonheid van de natuur belichten.

De installatie is nogmaals uitgevoerd met een verwijzing naar de stedelijke omgeving.

 

‘de oude Held’ (1993, Groningen)

Studievoorstellen voor de ontwikkeling van de nieuwe wijk de Helden in Groningen.

Met het thema ‘het verdronken land’ wordt het landschap kunstmatig in hoge terpen ingedeeld. Vaarten en bruggen verbinden de terpen. Met het thema ‘catch the wind’ worden ideeën uitgewerkt om gebruik te maken van de wind met windobjecten die water pompen en stroom genereren. Diverse bruggen, zoals groene bruggen en spanbruggen, verbinden de terpen. De thema’s ‘tutti frutti’ en ‘turks fruit’  zijn thema’s gebruikt als metaforen voor de inrichting en architectuur van de verschillende terpen. Elke terp kent andere kleuren en geuren  in beplanting, materiaal  en architectuur.

De tarrabult van de nabij gelegen Suikerfabriek wordt een park onder de naam “de woeste hoogte’ of ‘wuthering heights’, een wild park met follies op hoge poten als wachters in het landschap.