Contact:

Boterdiep WZ 2C 9785 AJ Zuidwolde 050 3010511 Mail ons!

Hergebruik grasdrogerij de biks

De voormalige grasdrogerij in Zuidwolde Groningen is door Buro de Maten voor de vereniging De Biks verbouwd. De verbouw is gerealiseerd in collectief particulier opdrachtgeverschap. Via een gedeeltelijke restauratie en forse nieuwbouw is de voormalige fabriek  getransformeerd tot een gebouw met woningen, ateliers en een theater annex expositie-ruimte.

De grasdrogerij is in 1953 gebouwd en tot 1958 in bedrijf geweest.

Na een aantal bestemmingen waaronder scheepsbouw en autoherstel is het complex opgekocht door de handelaar in machines dhr. Schoenmaker. Na verkoop van de machines is het gebouw met 40 ton oud ijzer tot ruïne geworden.  

In het eerste ontwerp voor de nieuwe bestemming is geprobeerd om de ruïne te conserveren. Dit bleek financieel niet haalbaar. Vanuit de provincie kwam het verzoek om bij herbestemming van het gebouw de oostgevel te behouden. Dit verzoek is overgenomen. In het gerealiseerde ontwerp verwijst de zuidgevel van cortenstaal naar de vroegere ruïne van oud ijzer. In het definitief ontwerp is het dak bekleed met gras zodat het gebouw wordt opgenomen in de weilanden rondom. De aanleg van dit grasdak is vanwege ontoereikend budget niet gerealiseerd.

Met het ontwerp voor de buitenruimte wordt bereikt dat het beeld van het gebouw één geheel blijft ondanks de verschillende invullingen.