Contact:

Boterdiep WZ 2C 9785 AJ Zuidwolde 050 3010511 Mail ons!

Finsterwolde bouwt zelf

De belangengroep Finsterwolde, de organisatie van bewoners en bedrijven, wil dat de leefbaarheid voor de toekomst gewaarborgd wordt.  De wijkvernieuwing heeft onvoldoende opgeleverd en nu is bevolkingskrimp aan de orde. Er is in het dorp veel gesloopt maar er worden nauwelijks woningen terug gebouwd of gerenoveerd in het dorp zelf. Vooral kwetsbare groepen zoals ouderen en starters worden de dupe van voortdurend uitstel van investeren in Finsterwolde.

De belangengroep heeft daarom het  initiatief genomen voor een initiatief van collectief particulier opdrachtgeverschap met de vereniging Finsterwolde bouwt zelf.

De vereniging wil een kleinschalig initiatief van 16 woningen realiseren.

Woningen die aangepast kunnen worden voor meerdere doelgroepen.

Het bouwinitiatief moet inspelen op krimp van de bevolking en de kern van Finsterwolde versterken.

Woningen voor ouderen waar welzijn en zorg ge├»ntegreerd zijn. Het initiatief moet leiden tot effici├źnte doorstroming en mogelijke herontwikkeling van woningen in het dorp.

 

De lokatie Schoolstraat, een leeg terrein waar woningen gesloopt zijn,  is daar het best uitgekomen.

De vereniging Finsterwolde bouwt zelf heeft de architecten avarchitectuur en buro de maten gevraagd om een voorbeeld plan te maken. De architecten hebben gekozen voor vier geschakelde woningen rondom een patio.

Deze geschakelde woningen zijn los van elkaar in het  Schoolstraat gebied geplaatst. Deze oplossing lijkt op de vrijstaande woningen die vaak bij boerderijen staan en ook in Finsterwolde voorkomen. De woningen kunnen ook verbouwd worden tot grotere woningen.

Dat kan een gemeenschappelijke ruimte zijn, eengezinswoningen, twee onder een kap woning of een grote villa.