Contact:

Boterdiep WZ 2C 9785 AJ Zuidwolde 050 3010511 Mail ons!

beeldplan Vinkhuizen

De herziening van de stedenbouwkundige opzet van de na-oorlogse wijk Vinkhuizen eind jaren 90 was aanleiding voor het ontwikkelen van een beeldplan kunst in de openbare ruimte. Het toevoegen van beeldende kunst zou meer betekenis kunnen geven aan bepaalde locaties in deze wijk.
In vier thema’s  is aan de hand van  collages een voorstel gemaakt voor kunsttoepassingen:

  • ‘de lijn van verlangen’, een denkbeeldige diagonale  lijn die loopt vanuit het centrum van de stad, door het hart van Vinkhuizen naar de wijk Held en de Ommelanden
  • ‘de middenberm’, de Siersteenlaan als belangrijke oost-west-as  voor kunst
  • ‘de groene huiskamers’, het versterken van de beleving in de wijkparken
  • ‘de stempels’, kunsttoepassingen als middel om identiteit en intimiteit te vergroten in de woonclusters.

Het beeldplan is ontwikkeld in opdracht van de Dienst RO-EZ van de gemeente Groningen. Dit in samenwerking met de Dienst Ruimtelijke Ordening gemeente Groningen, het CBK Groningen en de kunstenaar Nico Gerbenzon.

In opeenvolgende jaren zijn werken geplaatst van o.a. Kie Ellens, Gjalt Blaauw en Erick de Lyon.