Contact:

Boterdiep WZ 2C 9785 AJ Zuidwolde 050 3010511 Mail ons!

beeldplan Nieuweschans

Monica Boekholt schreef in opdracht van de gemeente Reiderland het beeldplan Zicht op de schans. Het sluit aan op het Masterplan Nieuweschans van Bügel Hajema Adviseurs. De gemeente Reiderland committeerde zich in 1999 aan dit ontwikkelingsplan. De termen ‘vesting’ en ‘groene buitenplaats’ zijn de zogenoemde ‘verbeeldingen’ in dit plan die sturend zijn voor de ruimtelijke en functionele ingrepen tot 2015. Met de ontwikkelingsplannen koos de gemeente Reiderland voor een uitgesproken visie op de historische en toekomstige identiteit van Nieuweschans. Hierin koppelt zij de eigenheid van het grensdorp aan de geschiedenis als voormalige vesting en kiest voor een eigentijdse reconstructie daarvan. Geen historiserende herbouw, maar een hedendaagse invulling die herinnert aan het verleden en tegelijkertijd het dorp de allure van een buitenplaats geeft met veel aandacht voor groen, ontspanning, kunst en cultuur. In een vroeg stadium werd gezocht naar mogelijkheden tot integratie en samenwerking, bijvoorbeeld met architecten, kunstenaars, woningbouwverenigingen, het waterschap en het bronnenbad Fontana.

In het beeldplan wordt geschetst hoe de enigszins verborgen structuur van de voormalige vesting een leidraad zou kunnen vormen voor het plaatsen van een aantal kunstwerken in de openbare ruimte. Er worden meerdere functies aan de kunstwerken toegeschreven : ‘herinneringen oproepen, markeren, nieuwe beelden oproepen’. Op basis van het beeldplan werd met een stuurgroep, waarin vertegenwoordigers van de gemeente Reiderland en de provincie Groningen, heel gericht gezocht naar kunstenaars. Een elftal kunstenaars werd uitgenodigd voor een oriënterend bezoek aan de voormalige vesting. De kunstenaars Kees Bierman, Justin Bennett/Jaap de Jonge, Jurgen Bey/Rianne Makkink, Wilma Kuil, Adam Colton, Michiel Voet, P.C.Berbée, Paul de Kort, Frank Mandersloot maakten vervolgens een schets voor een kunstproject in Nieuweschans. Zie ook de publicatie ‘zicht op de schans’.