Contact:

Boterdiep WZ 2C 9785 AJ Zuidwolde 050 3010511 Mail ons!

beeldplan Coevorden

De Gemeente Coevorden heeft in de ‘structuurvisie’ ontwikkeld door bureau Khandekar , het ‘wensbeeld centrum Coevorden’ en de ‘visie openbare ruimte’ gekozen voor een kwalitatieve versterking van het centrum van Coevorden. Het gezicht van Coevorden zal hiermee inde periode 2000-2020 sterk veranderen.

Het gaat om de herontwikkeling van diverse locaties, herinrichting van de openbare ruimte, verbeteren van verkeer- en parkeersituaties en het stimuleren van  recreatie en toerisme.

Kunst kan immers een bijdrage leveren aan de (visuele) kwaliteitsverbetering van de stedelijke ruimte. Het zal de identiteit, de herkenbaarheid en het leefklimaat voor bewoners en bezoekers versterken. Van belang is daarbij dat de toevoeging van kunst een integraal onderdeel van de plannen wordt. Kunstopdrachten zullen in Coevorden zowel autonoom een plek krijgen maar ook onderdeel worden van landschapsplannen, architectuurprojecten, restauratie en hergebruik van cultureel erfgoed, stedenbouwkundige ingrepen of de stedelijke inrichting. Het beeldplan is een plan op hoofdlijnen en bedoeld als ‘onderlegger’ bij de uitwerking van kunstopdrachten in het kader van het wensbeeld Coevorden.

Hoofdstuk 1 gaat in op de hoofdlijnen van het totale gebied. Daarbij wordt ingegaan op de betekenis die kunst kan hebben in de samenhang met de vestingstructuur, wegenstructuur, de pleinen en parken.

Het eindigt met suggesties voor situaties die geschikt zijn voor toekomstige kunstopdrachten. Deze worden in een later stadium uitgewerkt voor de deelgebieden als gasfabriekterrein, Oostersingelgebied, stationsomgeving, locatie zwembad en de stadsentree.

 

Hoofdstuk 2 gaat dieper in op de deelgebieden 1 en 2, die als prioriteit zijn aangewezen ; het gebied rond de Markt, de haven, het kasteel en de Weeshuisweide. Voor dit gebied wordt een uitwerking met referentiebeelden, suggesties en ideeën gemaakt.

 

In hoofdstuk 3 eindigt het beeldplan met adviezen over de voorwaarden bij de realisatie. Deze hebben betrekking op de financiering, planuitvoering en participatie en draagvlak bij de bevolking.