Contact:

Boterdiep WZ 2C 9785 AJ Zuidwolde 050 3010511 Mail ons!

Buro de Maten wordt gevormd door Jan Christiaansen en Monica Boekholt. Afhankelijk van de projecten werken wij samen met architecten, vormgevers en initiatiefnemers. Samenwerken is voor ons buro vanzelfsprekend waarbij we met onze opdrachtgevers heldere afspraken maken. Ontwerpen voor woningen en bedrijven zowel in nieuwbouw als renovatie. We zoeken daarbij met onze opdrachtgevers naar vernieuwing en duurzame oplossingen binnen het beschikbare budget. Ons buro heeft veel ervaring met projecten die in particulier opdrachtgeverschap tot stand komen. We werken daarbij samen met de Regie bv. die zich de afgelopen tien jaar als specialisten bewezen hebben. In nauwe samenwerking met het Woonburo worden buurt-en wijkprojecten vorm gegeven en verbeeld. Ons buro werkt regelmatig aan opdrachten op het grensvlak van beeldende kunst, openbare ruimte, landschap en architectuur.

samenwerkende partijen :

Avararchitectuur: architect Anton Visser www.avarchitectuur.nl

de Regie bv: Marcel Kastein en Marcel van Lent www.deregie.nl

Woonburo: Jouke de Jong 050-4093885

Dok X: Koos Gremmer 0629463190

Eco Protecta: Piet Ottens www.ecoprotecta.nl

jan Jan Christiaansen monica Monica Boekholt